Awakening

Awakening betyder et skift i vores bevidsthed, hvor vi kommer fuldt tilstede i nuet.
Vi oplever virkeligheden med en afslappet og intens klarhed fri for slørende filtre.
Awakening er at vågne op fra den trance-lignende tilstand hvor tankerne styrer os.

Er du også faldet i søvn?

Selvom vi ikke fysisk er faldet i søvn, er mange af os ikke vågne og nærværende i nuet.
Størstedelen af vores opmærksomhed er i stedet engageret i den mentale verden. Vi har
opmærksomheden rettet mod en indre dialog om det som foregår og vores begrænsende
overbevisninger om os selv og andre. Det slører oplevelsen af det som faktisk sker.

Vores intuition fortæller dog mange af os, at der findes en mere givende tilstand at
være i og måde at leve livet på. Mange af os længes efter bare at kunne være til
stede med os selv og omgivelserne, hvor der er plads til at nyde livets storslåethed.

At leve vågent

Når vi er "vågne" er vi bevidst om, at vi ikke er vores krop, tanker eller følelser.
Vi oplever, at vi har tanker og vi har følelser og vi har en krop. Vi ved at tanker
og følelser kommer og går, og at kroppen ældes, men vi ER DEN, som oplever det.

Når vi er "vågne", er vi klar over at de fleste tanker som passerer gennem vores sind
er repetitative og irrelevante. Vi begynder derfor at observere vores tanker som en
mindre betydningsfuld kommentarstrøm som lever sit eget liv. Den er i baggrunden,
men den styrer os ikke. Dermed skifter vores fokus fra at være opslugt i den mentale
verden til at være til stede i virkeligheden, og der bliver mere plads i vores sind
til at kunne tænke klare, nye, inspirerende og kreative tanker.

Frigørelsen fra identifikation med den indre dialog, frigiver energi som vi kan bruge
til at være nærværende overfor os selv og vores kære, og engageret i vores omgivelser.
Frisættelsen fra tankernes og meningernes tyranni gør det også nemmere for os at være
tro mod os selv og gå efter vores inderste drømme, uanset egne og andres dogmer.

Awakening henviser til en vilje til igen og igen at rette sit fokus på "det her nu".
Vi lærer at være årvågne og nærværende overfor det og dem der udgør øjeblikket.

Tid til opvågning ..

I disse år "vågner" mange op fra den trancelignende sindstilstand som er "normalen".
Flere har længtes efter at kunne være fri for den indre tankestrøm og har nydt godt
af at lære deres bevidsthed og tankemønstre at kende og få tankerne lidt på afstand.

De fleste af os er opvokset i en kultur hvor vi selv og andre har identificeret os
med vores ydre, vores holdninger, meninger, følelser og ejendele. Mange af os har
derfor haft travlt med at fylde på disse domæner for at skabe et godt selv-billede.
Vi har brugt år på at forsøge at fylde, hvad vi troede, var et tomt hul indeni. Vi
har fyldt det med ting at eje, ting at gøre, ting at være, ting at kunne og andet.
Flere som har opnået det de drømte om (en succesfuld karriere, hus, ægteskab, børn
prestige og penge i overflod..) blev skuffede over at de stadig følte sig tomme indeni.

Awakening coaching er en vej for dig, som ikke vil jagte tilfredshed i det ydre.
Med awakening coaching vil du hvile i bevidstheden, og erfare at du bliver fyldt op.
Det vi tidligere troede var et tomt hul indeni bliver fyldt op af bevidsthed.
Bevidsthed rummer al potentiale: kreativ energi, taknemmelighed, glæde, kærlighed.
Lever vi bevidst har vi adgang til vores ressourcer, vores unikke gaver og vores mod.
Det er, hvad Awakening Coaching handler om. Awakening coaching hjælper os til at
leve livet fra et dybere sted med en højere bevidsthed og adgang til vores potentiale.

“Time, isn’t precious at all (because it is an illusion).
What you perceive as precious is not time but the one point
that is out of time: the “now”. That is precious indeed.
The more you are focused on time — past and future —
the more you miss the Now, the most precious thing there is”.
- Eckhart Tolle