Awakening Coaching

Som awakening coach guider jeg dig ind i en direkte erkendelse af din sande natur,
dybere end dit sind og din personlighed. Her kan du opdage din største længsel og
derefter opløse det som forhindrer dig i at have det liv, du virkelig drømmer om.

Det unikke

Awakening coaching hviler på Platons lære om at alt er bevidsthed og energi.
Bevidstheden kan ikke ses, måles og vejes. Men da den er primær, er den det
bedste redskab vi kan arbejde med, når vi vil finde tilbage til os selv.
Bevidstheden er ubegrænset i modsætning til det mentale sind, som er begrænset.

De fleste af os er i kontrast hertil trænet til at tro på sindet og vores tanker.
Vores livssyn hviler på Aristoteles´ lære, som lagde fundamentet for vestens videnskab.
Fundamentet er at fænomener skal kunne ses, måles og vejes for at blive anerkendt.
Vi bliver derfor ikke undervist i at vi er/har en bevidsthed og i at alting er energi.

Da tankemønstre og følelsesmæssige blokeringer er ophobninger og sammentrækninger af energi,
arbejder vi med denne bundne energi. Klienten guides til fysisk at frigøre energiladninger
(i stedet for at beskæftige sig mentalt med indholdet i form af historier og overbevisninger).
Hvis vi bærer på gamle "undertrykte følelser", styrer de os mere end noget andet. Først når
de er opløst, kan vi mærke vi blev afspændt og at det er nemmere at være nærværende og bevidst.

Awakening coaches faciliterer processen "radical awakening", som er et bevidsthedsskift
fra at være optagethed af tanker og følelser til en erkendelse af sin sande natur:
At vi på det dybeste plan, bag sindets indhold, er rummelig, grænseløs og fri bevidsthed.
Erkendelsen er fundamental. Når vi kan være "vågne", falder andet i livet bedre på plads.

Awakening Coaching afdækker "conditioning": det som vi er blevet tillært at stræbe efter.
Mange har lært at stræbe efter fx. succes og penge, eller i spirituelle kredse "oplysning".
Vi guider klienten indad for at mærke hvad essensen eller sjælen egentlig vil (give til verden).

Awakening coaches befinder sig i en meditativ, åben og omfavnende energi under sessionerne.
Den rummelige bevidsthed omslutter og påvirker klienten, som får mulighed for at gå dybere.
Klienten går fra at have et konceptuelt mindset til at have et eksperimentielt mindset.
I dette energifelt vil universets guddommelig intelligens fremkalde erkendelse og forløsning.

Du kan læse om awakening coaching på www.awakeningcoaching.com og www.arjunaardagh.com

Resultat

Klienter siger de er:
• Fredfyldte og i balance
• I flow i både krop og hoved
• Modige nok til at stå ved sig selv
• Fuld af selvværd og accept af dem selv
• Forbundne til dem selv på det dybeste plan
• I stand til at forbinde sig til egen-kærlighed
• I stand til at mærke sit hjerte og sin egen energi
• "Genfødt" med et nervesystem i ro og med et rent sind
• Afslappede, mere energifyldt, positive og glade om morgenen
• I stand til at skabe bedre relationer, både gamle og nye
• Fri for tidligere tiders følelsesmæssige aftryk i kroppen
• Klar over deres unikke gaver og hvordan de gives
• Mere legende, passionerede, spontane og glade
• Fyldt op med kærlighed til dem selv og andre
• Centreret og i kontrol over sine reaktioner
• Fri af gamle og ubevidste tankemønstre
• I kontakt med deres indre visdom
• Taknemmelig over livet.