1. Fra hovedet ned i hjertet

Essensen af hvem vi er, er kærlighed. Vi er magiske og kærlige væsener.
Hvis vi ikke kan mærke kærligheden indeni er der noget der skygger eller blokerer -
måske tror vi på tanken "jeg er ikke god nok" eller "jeg er mere værd end andre".
Sådanne overbevisninger spærrer for at hjertes fine energi kan flyde frit og gavmildt.
Vi kan bevidst vælge at frigøre vores hjerte, ved at rense vores sind og åbne os indad.

Til dig som..

Ikke altid kan mærke dig selv og ikke ved hvad dit hjerte virkelig ønsker.
Er skolet til kun at stole på dit analytiske, planlæggende og rationelle sind.
Tror du er nødt til at prøve at kontrollere alting, men gerne vil turde at give slip.
Ikke vil fortsætte med at leve det meste af livet oppe i tankerne i dit hoved.
Vil ned i hjertet og ned i kroppen, og mærke hvad du føler og har lyst til.
Vil forbinde dine tanker med dine følelser, og mærke intuition og hjertes visdom.

Du af-lærer at..

Tage alle dine tanker og begrænsende tankemønstre alvorligt, og spille en rolle.
Være optaget af fortiden og fremtiden og være dømmende overfor dig selv og andre.
Aflede dig selv med indre argumentation, fordi du ikke kan/vil/tør at mærke efter.

Du lærer at..

Hvile i bare at være til, og mærke hvordan det føles at være tro mod dig selv.
Mærke en naturlig medfølelse og respekt for dig selv og tage ansvar for dit liv.
Være forbundet med den spirituelle dimension af livet, hvad end du kalder det.
Føle dig forbundet med andre mennesker på et dybere plan, funderet i kærlighed.
Være nærværende overfor dine naturlige impulser og mærke ubetinget kærlighed.

Din proces

Vi fokuserer på at finde og udskifte dine ubevidste og begrænsende tankemønstre,
som du skabte som yngre for at beskytte dig selv, men som ikke tjener dig mere.
Du bliver guidet ind i meditative øvelser hvor du mærker egen-omsorg, kærlighed,
taknemmelighed og medfølelse - alle de følelser som bor i dig, som du kan vække.
Du vil udforske dit hjertes visdom gennem meditative spørgsmål og visualiseringer.
I en periode skriver du dagbog om den plads du giver kærlighed i din hverdag.

Den første session

Vi begynder med at du fortæller om dine mål og dine forventninger til forløbet.
Du beskriver evt. kærlighed i din hverdag og hvad der lukker og åbner dit hjerte.
Du bestemmer hvor intensivt vi skal ses og over hvor lang tid, du vil mødes.
Det kan tage tid at rense ud i krop, sind og hjerte og udforske kærlighedens dybde.
Til gengæld kan det betyde alverden til forskel at leve med et åbent hjerte.

Resultat

Du vil blive bedre til at forbinde dig med den ubetingede kærlighed i dit hjerte.
Du møder dig selv med en fornyet kærlig selvrespekt, og vil gå efter dine drømme.
Det forvandler alle dine relationer, at få kontakt til kærligheden indeni dig selv.
Jo mere åbent og blødt dit hjerte er, desto dybere kan du elske dig selv og andre.
Du får en plan for hvordan, du i hverdagen kan leve i og guidet af kærlighed.
Udfordringer opløses, når vi begynder at lytte, tale og handle med hjertets visdom.

Min baggrund

Da jeg var lille, følte jeg en tiltrækning til personer som strålede med ren kærlighed.
Det betød mindre for mig, om jeg havde kendt personen i en længere periode.
Energien af umiddelbar kærlighed! Det er nogle af mine bedste barndomsminder.
Min egen oplevelse er, at jeg er bevidsthed med en hjerteenergi. Mit kald er DO LOVE.
Det forsøgte jeg i en årrække at gøre ved at arbejde med fattigdomsbekæmpelse.
De seneste års psykologisk udrensning har skabt plads og sensitivitet til at fornemme
den subtile pulseren af ubetinget kærlighed, der altid strømmer fra hjertet.
Jeg er taknemmelig for den styrke og skaberkraft der udspringer i hjertet.2. Fra smerte til glæde

Når vi føler en form for psykisk smerte som for eksempel stress, dårligt humør,
nervøsitet, irritation eller lign., ligger den som et filter mellem os og verden.
Ser vi livet gennem et af disse filtre, virker livet ofte mere trist og meningsløs.
Heldigvis kan vi opleve livet som det er, uden filter - så er det ofte meget lysere.

Smerte som ledetråd

De fleste former for smerte, indeholder et budskab til os om at skabe en forandring.
Smerten fortæller at det gør ondt at blive hvor vi er, og leder os ind til den vi er.
Smerte er en impuls til at tænke og handle på en ny måde, som er mere rigtig for os.
Når vi har lyttet indad og handlet på smertens budskab, så forandres eller forsvinder den.

Den normale tilgang

Mange mennesker prøver ubevidst at undertrykke såkaldte negative følelser med
fx. højt arbejds- eller aktivitetsniveau, mad, diæter, alkohol, overdreven træning..
Intentionen er positiv, men hverken dulmen, distraktion eller modstand virker,
for det forhindrer os i at skabe de forandringer, som ville få os til at trives.

Et bevidst alternativ

I stedet for at dulme, kan vi vælge at blive mere bevidst, og handle på smerten.
Meget af den smerte vi mærker, har vi selv ubevidst skabt med vores tanker og
da vi selv har skabt roden til vores indre og ydre smerte, kan vi også fjerne den.
Det er meget logisk, men forandringen kan virke magisk og som en lille åbenbaring.

Proces og resultat

Du bliver i en omsorgsfuld atmosfære støttet i at lytte efter din krops signaler.
Du slapper af, mærker indad, giver plads og lytter efter følelsens dybere budskab.
Vi arbejder med accept, og takker den psykiske smerte for at lede os på vej.
Hvis du handler på budskabet, opnår du din intention; have det godt uden smerte.
Resultatet er en følelse af at mestre livet, tage sig af sig selv og tage sig selv seriøst.

Undtagelser

Processen dur ikke, hvis smerten kommer udefra eller er udenfor vores kontrol.
Det kunne fx. være smerten efter et tab. Da har vi gavn af at give følelserne plads
og os selv egen-omsorg, så smerten kan transformere sig helt af sig selv, over tid.3. Fra ubevidst til mere bevidst

Skiftet

fra ubevidst til mere bevidst i følge min erfaring:
(Dette afsnit har fået form som en honningkrukke,
da jeg kalder mit samtalerum for Honningkrukken)
fra "Jeg er mit arbejde og CV" til "Jeg er!"
fra "Jeg er vred..!" til "Der er vrede..OK.."
fra "Jeg skal udfylde min rolle" til "Jeg kan bare være mig selv"
fra "Jeg reagerer instinktivt" til "Jeg forsøger at respondere bevidst"
fra "Lykken er at finde i ting udenfor mig" til "Lykken findes indeni mig"
fra "Jeg tror kærligheden kan findes udenfor mig" til "Min energi er kærlighed"
fra "Mit liv afhænger af andre" til "Hvad jeg giver opmærksomhed påvirker mit liv"
fra "Jeg frygter at miste det jeg har" til "Jeg er taknemmelig for det jeg har nu"
fra "Jeg er ydrestyret - af hvad jeg tror andre forventer" til "Jeg er indre-styret"
fra "Alle tanker er vigtige” til "Jeg misser nuet, når jeg tænker på fortid og fremtid"
fra "Jeg er mit navn, titel.." til "Jeg er en sjæl/bevidsthed/.. med en individualitet"
fra "Jeg er mine tanker og følelser" til "Jeg har tanker og følelser, jeg er noget større"
fra "Jeg reagerer automatisk på frygt" til "Jeg vælger hvilken energi, jeg handler på"
fra "Jeg er min personlighed" til "Jeg har skabt og kan forandre min personlighed"
fra "Enhver tanke er rigtig" til "Enhver tanke har en kærlig årsag eller intention"
fra "Jeg ved godt, jeg lyver overfor mig selv" til "Jeg vil være ærlig overfor mig"
fra "Jeg er ikke god nok, så jeg må gøre noget" til "Jeg er god nok, som jeg er"
fra "Mit selvværd er godt, fordi jeg ejer.." til "Mit selvværd er at være i live"
fra "Det jeg ofte gentager om mig selv er sandt" til "Historier kan forandres"
fra "Hvorfor sker det her for mig?" til "Hvad mon jeg kan lære af det her?"
fra "Fortiden og fremtiden er virkelig" til "Alt virkeligt eksisterer i nuet"
fra "Nuet er et middel til at nå et mål" til "Jeg byder nuet velkommen"
fra "Jeg skal leve op til mit selvbillede" til "Jeg er altid fleksibel"
fra "Man skal så meget" til "Man, hvem er det?"

Til dig som..

Oplever du ikke er tilstede med dig selv og kan have svært ved at være nærværende.
Har en påtrængende indre dialog med ubevidste og måske negative tanker.
Gerne vil have mere fred i sindet og blive bedre til at mærke dagen og øjeblikket.
Gerne vil blive bedre til at komme tilbage til dig selv, og mærke indre fred og frihed.

Du af-lærer at..

Være ubevidst optaget af fortiden og fremtiden i samme grad som tidligere.
Være styret af begrænsende tankemønstre og historier i dagevis uden at opdage det.
Identificere dig med dine tanker, dit konstruerede selvbillede og spille en rolle.
Dømme dig selv og andre og reagere med automatiske forsvarsmekanismer.

Du lærer at..

Være nærværende og aktivt bruge din bevidsthed til at skabe det liv, du ønsker.
Du i hvert eneste øjeblik har et valg; du kan være bevidst, kærlig og ansvarsfuld.
Se livet som en gave, hvor du ikke skal gøre noget bestemt for at være OK.
Genkende og bryde mønstret, hvis du falder ind i offerrollen. Og at vågne på ny..!

Din proces

Jeg hjælper dig udforske din bevidsthed og træne din opmærksomhed og dit nærvær.
Du guides ind i øvelser hvor du betragter og kategoriserer indholdet i sindet.
Når du øger bevidstheden i sessionerne, kan du blive mere bevidst i din hverdag.
Du vil få guidede meditationer som gør dig fortrolig med bevidsthed, stilhed og nuet.
I en periode noterer du hvilke tanker der gentager sig, og så arbejder vi med dem.

Den første session

Til at begynde med fortæller du om dine forventninger og de mål, du gerne vil nå.
Vi snakker om forløbet og dets varighed. Det er bedst at mødes hver uge i starten.
Du beskriver hvornår; du er mest og mindst tilstede og hvornår du oplever flow.
Du vil få redskaber til at øve at være mere bevidst i dagligdagen mellem sessionerne.

Resultat

Når vi hviler i nuet og i vores bevidsthed indtræffer der en dyb fred.
Denne fred og glæde flyder over af sig selv og ud i vores relationer og aktiviteter.
I den bevidste tilstand lever vi et autentisk liv og udfolder os i en naturlig retning.
Kombinationen af at invitere nuet ind i varmen og give slip og, giver ofte harmoni.

”Fear knocked on the door. Love answered, and no one was there”
- Dr. Wayne Dyer